18.2.2015  Muutoksia yrityksen johdossa

Tecnex Oy:n perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Georg Stünkel jäi eläkkeelle Tecnex Oy tehtävistä tammikuun 2015 lopussa.

Yrityksen uutena toimitusjohtajana toimii Jari Westerholm ja hallituksen puheenjohtajana
Pertti Mäkinen heidän aiempien tehtäviensä ohella.

Samassa yhteydessä yrityksen hallitukseen kutsuttiin mukaan myös Lasse Hurskainen.